הקאסה – הבית לאומנויות המסיבה, המקום המושלם ללימוד ריקודי היפ הופ, ברייקדאנס ואומנות התקלוט. מיטב המדריכים בישראל והמון אנרגיות, אז למה אתם מחכים?

Categories

לוח שעות שבועי

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
16:00 - 17:00
BREAKDANCE
מתחילים, כיתות א - ג (16:00-17:00)
16:00
17:00
סטודיו
HIP-HOP
מתחילים, כיתות ג - ד (16:00-17:00)
16:00
17:00
סטודיו

BREAKDANCE
מתחילים, כיתות ז - ט (19:00-20:00)
16:00
17:00
חדר VIP

BREAKDANCE
מתחילים, קבוצה קיימת (16:00-17:00)
16:00
17:00
ברחבה
BREAKDANCE
מתחילים, כיתות א - ג (16:00-17:00)
16:00
17:00
סטודיו

HIP-HOP
חטיבה (16:30-17:30)
16:30
17:30
ברחבה

BREAKDANCE
מתקדמים, כיתות ד - ו (17:00-18:00)
17:00
18:00
סטודיו

HIP-HOP
קטנטנים (17:30-18:30)
17:30
18:30
ברחבה

BREAKDANCE
קטנטנים (18:00-19:00)
18:00
19:00
סטודיו
BREAKDANCE
מתחילים, כיתות ז - ט (16:00-17:00)
16:00
17:00
חדר VIP

BREAKDANCE
מתחילים, קבוצה קיימת (16:00-17:00)
16:00
17:00
ברחבה

BREAKDANCE
מתחילים, כיתות ג-ד (16:00-17:00)
16:00
17:00
סטודיו
BREAKDANCE
מתחילים, כיתות א - ג (16:00-17:00)
16:00
17:00
סטודיו

HIP-HOP
חטיבה (16:30-17:30)
16:30
17:30
ברחבה

BREAKDANCE
מתקדמים, כיתות ד- ו (17:00-18:00)
17:00
18:00
סטודיו

HIP-HOP
קטנטנים (17:30-18:30)
17:30
18:30
ברחבה

BREAKDANCE
תיכון (18:00-19:00)
18:00
19:00
סטודיו
17:00 - 18:00
BREAKDANCE
מתקדמים, כיתות ד - ו (17:00-18:00)
17:00
18:00
סטודיו

HIP-HOP
חטיבה (17:30-18:30)
17:30
18:30
ברחבה

BREAKDANCE
קטנטנים (18:00-19:00)
18:00
19:00
סטודיו
HIP-HOP
מתחילים, כיתות א - ב (17:00-18:00)
17:00
18:00
סטודיו

BREAKDANCE
מתקדמים, קבוצה קיימת (17:00-18:00)
17:00
18:00
ברחבה
HIP-HOP
מתחילים, כיתות א - ב (17:00-18:00)
17:00
18:00
סטודיו

BREAKDANCE
מתקדמים, קבוצה קיימת (17:00-18:00)
17:00
18:00
ברחבה
18:00 - 19:00
BREAKDANCE
תיכון (18:00-19:00)
18:00
19:00
סטודיו
BREAKDANCE
תיכון (18:00-19:00)
18:00
19:00
סטודיו
19:00 - 20:00
BREAKDANCE
מתחילים בוגרים (19:00-20:00)
19:00
20:00
סטודיו
HIP-HOP
בוגרים (19:00-20:00)
19:00
20:00
סטודיו
BREAKDANCE
מתחילים בוגרים (19:00-20:00)
19:00
20:00
סטודיו
HIP-HOP
בוגרים (19:00-20:00)
19:00
20:00
סטודיו
BREAKDANCE
מתחילים בוגרים (19:00-20:00)
19:00
20:00
סטודיו

יום א'

 • BREAKDANCE
  מתחילים, כיתות א - ג (16:00-17:00)
  סטודיו
  16:00 - 17:00
 • BREAKDANCE
  מתקדמים, כיתות ד - ו (17:00-18:00)
  סטודיו
  17:00 - 18:00
 • HIP-HOP
  חטיבה (17:30-18:30)
  ברחבה
  17:30 - 18:30
 • BREAKDANCE
  קטנטנים (18:00-19:00)
  סטודיו
  18:00 - 19:00
 • BREAKDANCE
  מתחילים בוגרים (19:00-20:00)
  סטודיו
  19:00 - 20:00

יום ב'

 • HIP-HOP
  מתחילים, כיתות ג - ד (16:00-17:00)
  סטודיו
  16:00 - 17:00
 • BREAKDANCE
  מתחילים, כיתות ז - ט (19:00-20:00)
  חדר VIP
  16:00 - 17:00
 • BREAKDANCE
  מתחילים, קבוצה קיימת (16:00-17:00)
  ברחבה
  16:00 - 17:00
 • HIP-HOP
  מתחילים, כיתות א - ב (17:00-18:00)
  סטודיו
  17:00 - 18:00
 • BREAKDANCE
  מתקדמים, קבוצה קיימת (17:00-18:00)
  ברחבה
  17:00 - 18:00
 • BREAKDANCE
  תיכון (18:00-19:00)
  סטודיו
  18:00 - 19:00
 • HIP-HOP
  בוגרים (19:00-20:00)
  סטודיו
  19:00 - 20:00

יום ג'

 • BREAKDANCE
  מתחילים, כיתות א - ג (16:00-17:00)
  סטודיו
  16:00 - 17:00
 • HIP-HOP
  חטיבה (16:30-17:30)
  ברחבה
  16:30 - 17:30
 • BREAKDANCE
  מתקדמים, כיתות ד - ו (17:00-18:00)
  סטודיו
  17:00 - 18:00
 • HIP-HOP
  קטנטנים (17:30-18:30)
  ברחבה
  17:30 - 18:30
 • BREAKDANCE
  קטנטנים (18:00-19:00)
  סטודיו
  18:00 - 19:00
 • BREAKDANCE
  מתחילים בוגרים (19:00-20:00)
  סטודיו
  19:00 - 20:00

יום ד'

 • BREAKDANCE
  מתחילים, כיתות ז - ט (16:00-17:00)
  חדר VIP
  16:00 - 17:00
 • BREAKDANCE
  מתחילים, קבוצה קיימת (16:00-17:00)
  ברחבה
  16:00 - 17:00
 • BREAKDANCE
  מתחילים, כיתות ג-ד (16:00-17:00)
  סטודיו
  16:00 - 17:00
 • HIP-HOP
  מתחילים, כיתות א - ב (17:00-18:00)
  סטודיו
  17:00 - 18:00
 • BREAKDANCE
  מתקדמים, קבוצה קיימת (17:00-18:00)
  ברחבה
  17:00 - 18:00
 • BREAKDANCE
  תיכון (18:00-19:00)
  סטודיו
  18:00 - 19:00
 • HIP-HOP
  בוגרים (19:00-20:00)
  סטודיו
  19:00 - 20:00

יום ה'

 • BREAKDANCE
  מתחילים, כיתות א - ג (16:00-17:00)
  סטודיו
  16:00 - 17:00
 • HIP-HOP
  חטיבה (16:30-17:30)
  ברחבה
  16:30 - 17:30
 • BREAKDANCE
  מתקדמים, כיתות ד- ו (17:00-18:00)
  סטודיו
  17:00 - 18:00
 • HIP-HOP
  קטנטנים (17:30-18:30)
  ברחבה
  17:30 - 18:30
 • BREAKDANCE
  תיכון (18:00-19:00)
  סטודיו
  18:00 - 19:00
 • BREAKDANCE
  מתחילים בוגרים (19:00-20:00)
  סטודיו
  19:00 - 20:00
יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
16:00 - 17:00
BREAKDANCE
מתחילים, כיתות א - ג (16:00-17:00)
16:00
17:00
סטודיו
BREAKDANCE
מתחילים, כיתות ז - ט (19:00-20:00)
16:00
17:00
חדר VIP

BREAKDANCE
מתחילים, קבוצה קיימת (16:00-17:00)
16:00
17:00
ברחבה
BREAKDANCE
מתחילים, כיתות א - ג (16:00-17:00)
16:00
17:00
סטודיו
BREAKDANCE
מתחילים, כיתות ז - ט (16:00-17:00)
16:00
17:00
חדר VIP

BREAKDANCE
מתחילים, קבוצה קיימת (16:00-17:00)
16:00
17:00
ברחבה

BREAKDANCE
מתחילים, כיתות ג-ד (16:00-17:00)
16:00
17:00
סטודיו
BREAKDANCE
מתחילים, כיתות א - ג (16:00-17:00)
16:00
17:00
סטודיו
17:00 - 18:00
BREAKDANCE
מתקדמים, כיתות ד - ו (17:00-18:00)
17:00
18:00
סטודיו
BREAKDANCE
מתקדמים, קבוצה קיימת (17:00-18:00)
17:00
18:00
ברחבה
BREAKDANCE
מתקדמים, כיתות ד - ו (17:00-18:00)
17:00
18:00
סטודיו
BREAKDANCE
מתקדמים, קבוצה קיימת (17:00-18:00)
17:00
18:00
ברחבה
BREAKDANCE
מתקדמים, כיתות ד- ו (17:00-18:00)
17:00
18:00
סטודיו
18:00 - 19:00
BREAKDANCE
קטנטנים (18:00-19:00)
18:00
19:00
סטודיו
BREAKDANCE
תיכון (18:00-19:00)
18:00
19:00
סטודיו
BREAKDANCE
קטנטנים (18:00-19:00)
18:00
19:00
סטודיו
BREAKDANCE
תיכון (18:00-19:00)
18:00
19:00
סטודיו
BREAKDANCE
תיכון (18:00-19:00)
18:00
19:00
סטודיו
19:00 - 20:00
BREAKDANCE
מתחילים בוגרים (19:00-20:00)
19:00
20:00
סטודיו
BREAKDANCE
מתחילים בוגרים (19:00-20:00)
19:00
20:00
סטודיו
BREAKDANCE
מתחילים בוגרים (19:00-20:00)
19:00
20:00
סטודיו

יום א'

 • BREAKDANCE
  מתחילים, כיתות א - ג (16:00-17:00)
  סטודיו
  16:00 - 17:00
 • BREAKDANCE
  מתקדמים, כיתות ד - ו (17:00-18:00)
  סטודיו
  17:00 - 18:00
 • BREAKDANCE
  קטנטנים (18:00-19:00)
  סטודיו
  18:00 - 19:00
 • BREAKDANCE
  מתחילים בוגרים (19:00-20:00)
  סטודיו
  19:00 - 20:00

יום ב'

 • BREAKDANCE
  מתחילים, כיתות ז - ט (19:00-20:00)
  חדר VIP
  16:00 - 17:00
 • BREAKDANCE
  מתחילים, קבוצה קיימת (16:00-17:00)
  ברחבה
  16:00 - 17:00
 • BREAKDANCE
  מתקדמים, קבוצה קיימת (17:00-18:00)
  ברחבה
  17:00 - 18:00
 • BREAKDANCE
  תיכון (18:00-19:00)
  סטודיו
  18:00 - 19:00

יום ג'

 • BREAKDANCE
  מתחילים, כיתות א - ג (16:00-17:00)
  סטודיו
  16:00 - 17:00
 • BREAKDANCE
  מתקדמים, כיתות ד - ו (17:00-18:00)
  סטודיו
  17:00 - 18:00
 • BREAKDANCE
  קטנטנים (18:00-19:00)
  סטודיו
  18:00 - 19:00
 • BREAKDANCE
  מתחילים בוגרים (19:00-20:00)
  סטודיו
  19:00 - 20:00

יום ד'

 • BREAKDANCE
  מתחילים, כיתות ז - ט (16:00-17:00)
  חדר VIP
  16:00 - 17:00
 • BREAKDANCE
  מתחילים, קבוצה קיימת (16:00-17:00)
  ברחבה
  16:00 - 17:00
 • BREAKDANCE
  מתחילים, כיתות ג-ד (16:00-17:00)
  סטודיו
  16:00 - 17:00
 • BREAKDANCE
  מתקדמים, קבוצה קיימת (17:00-18:00)
  ברחבה
  17:00 - 18:00
 • BREAKDANCE
  תיכון (18:00-19:00)
  סטודיו
  18:00 - 19:00

יום ה'

 • BREAKDANCE
  מתחילים, כיתות א - ג (16:00-17:00)
  סטודיו
  16:00 - 17:00
 • BREAKDANCE
  מתקדמים, כיתות ד- ו (17:00-18:00)
  סטודיו
  17:00 - 18:00
 • BREAKDANCE
  תיכון (18:00-19:00)
  סטודיו
  18:00 - 19:00
 • BREAKDANCE
  מתחילים בוגרים (19:00-20:00)
  סטודיו
  19:00 - 20:00
יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
16:00 - 17:00
HIP-HOP
מתחילים, כיתות ג - ד (16:00-17:00)
16:00
17:00
סטודיו
HIP-HOP
חטיבה (16:30-17:30)
16:30
17:30
ברחבה

HIP-HOP
קטנטנים (17:30-18:30)
17:30
18:30
ברחבה
HIP-HOP
חטיבה (16:30-17:30)
16:30
17:30
ברחבה

HIP-HOP
קטנטנים (17:30-18:30)
17:30
18:30
ברחבה
17:00 - 18:00
HIP-HOP
חטיבה (17:30-18:30)
17:30
18:30
ברחבה
HIP-HOP
מתחילים, כיתות א - ב (17:00-18:00)
17:00
18:00
סטודיו
HIP-HOP
מתחילים, כיתות א - ב (17:00-18:00)
17:00
18:00
סטודיו
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
HIP-HOP
בוגרים (19:00-20:00)
19:00
20:00
סטודיו
HIP-HOP
בוגרים (19:00-20:00)
19:00
20:00
סטודיו

יום א'

 • HIP-HOP
  חטיבה (17:30-18:30)
  ברחבה
  17:30 - 18:30

יום ב'

 • HIP-HOP
  מתחילים, כיתות ג - ד (16:00-17:00)
  סטודיו
  16:00 - 17:00
 • HIP-HOP
  מתחילים, כיתות א - ב (17:00-18:00)
  סטודיו
  17:00 - 18:00
 • HIP-HOP
  בוגרים (19:00-20:00)
  סטודיו
  19:00 - 20:00

יום ג'

 • HIP-HOP
  חטיבה (16:30-17:30)
  ברחבה
  16:30 - 17:30
 • HIP-HOP
  קטנטנים (17:30-18:30)
  ברחבה
  17:30 - 18:30

יום ד'

 • HIP-HOP
  מתחילים, כיתות א - ב (17:00-18:00)
  סטודיו
  17:00 - 18:00
 • HIP-HOP
  בוגרים (19:00-20:00)
  סטודיו
  19:00 - 20:00

יום ה'

 • HIP-HOP
  חטיבה (16:30-17:30)
  ברחבה
  16:30 - 17:30
 • HIP-HOP
  קטנטנים (17:30-18:30)
  ברחבה
  17:30 - 18:30
No events hours available!
No events available!
שיחה עם נציג
1
יצירת קשר
לשיחה עם נציג, לחץ על הכפתור מטה